Skupaj delujemo v duhu ostanimo zdravi!

Strokovnjaki nas opozarjano, kako zelo so pomembni previdnostni ukrepi. Sami lahko naredimo največ s tem, da res vsak zase poskrbi za higieno.  Sledimo priporočilom s strani države. Na nas se je obrnil tudi župan Mestne občine Celje in se zanimal za naše delo in zdravje stanovalcev.

Še vedno vam z veseljem poročamo, da smo vsi stanovalci in zaposleni zdrvi.

Vsi zaposleni v Domu se trudimo, da do okužbe ne bi prišlo. Zavedamo se, kako pomembno je, da se v tem času zaposleni gibamo samo v delu Doma, kjer opravljamo delo, da se izogibamo stikov z več ljudmi hkrati in da zato poskrbimo tudi v domačem okolju.

V našem Domu se je tudi danes ob 10 uri stanovalcem preko internega kanala 67 oglasila direktorica Bojana Mazil Šolinc skupaj z vodjo NOE III in socialno delavko. Hišnik poskrbi, da stanovalcem po sobah nastavi na kanal, kjer lahko poleg poročanja, spremljajo tudi slovenske filme, ki jih vsakodnevno izbiramo za stanovalce.    

6. marca smo s strani ministrstva vsi Domovi po Sloveniji prejeli pozive, da zapremo Domove za obiskovalce. Danes je 16. dan, ko so obiski v našem domu prepovedani. Zavedamo se, kako težko je našim stanovalcem in vam, svojcem v domačem okolju, ki ne morete na obisk.

Telefoni in računalniki nam omogočajo, da lahko nekaj stvari uredimo tudi na daljavo.  

S strani Telekom Slovenija nam bodo zagotovili prenosni telefon, ki bo omogočal tudi video klice. Ko prejmemo telefon in številko, vam sporočimo, tako da se boste lahko povezali in gledali s pomočjo kamere na telefonu.

Za vse informacije pa smo vam dosegljivi poleg recepcije 03 4279 500, tudi vodje notranjih organizacijskih enot, tajništvo Doma, direktorica in socialna služba.    

Vsi si želimo, da nam to obdobje čimprej mine in da ostanemo zdravi !

Deli to objavo